Xu thế phát triển doanh nghiệp ngày nay

Tào Tháo
Viết bằng trải nghiệm

Về quy mô

  • Thu hẹp qui mô và sử dụng ít nhân viên hơn

Về tổ chức

  • Từ tổ chức phân cấp dọc trong quản lý sang mạng lưới các chuyên gia

Về chính sách đãi ngộ

  • Trả lương gắn với giá trị thị trường của các kỹ năng làm việc

Về quản trị nhân sự

  • Xu hướng dịch vụ, sử dụng nhiều nhân viên thời vụ và part-time

Về vận hành

  • Thuê ngoài các hoạt động không quan trọng, làm việc linh hoạt, sáng tạo, học tập liên tục

Tin liên quan

Hỏi đáp(0 Bình luận)
Gửi bình luận