Phương pháp quản trị

Tin tức mới cập nhật

Tổng quan về KPI, KGI, OKR
Tổng quan về KPI, KGI, OKR
Trong business, ta nên thiết lập KPI và KGI như thế nào cho hiệu quả. Bạn đã hiểu rõ sự khác biệt giữa hai thuật ngữ KPI và KGI chưa?
Bài viết gần đây