Những câu nói hay dành cho nhà quản trị

Tào Tháo
Viết bằng trải nghiệm

Điều 1

Người đi làm hay mang chuyện riêng ra kể, tâm của họ sẽ chẳng quan tâm đến việc chung

 

Điều 2

Kẻ cau có buồn khổ, hoài niệm quá khứ tuyệt đối không thể có sáng tạo thực sự cho được

 

Điều 3

Kẻ mà ngôn ngữ hằn học, đố kỵ, bình phẩm xấu người khác thì chính họ là hũ tương thối rồi

Điều 4

Kẻ hay mang lý do đi cùng công việc thì đã đeo cái túi của sự thất bại treo nặng vào tương lai

Điều 5

Kẻ coi thường mọi sự thì không nên trao việc gì, sự có mặt của họ đã là đục ruỗng việc lớn

Điều 6

Ở nơi quan trọng, đảm việc quan trọng, sợ hãi cả điều ong tiếng ve thì không bằng chó giữ nhà

Điều 7

Kẻ luôn dựa vào may rủi thì không thể có thành đạt nên hồn, không đáng để đầu tư cho họ

Điều 8

Kẻ làm việc và thể hiện hay vay mượn các giá trị khác, nó chỉ là con hụi của ‘dây vay nặng lãi’

Điều 9

Không ai muốn gặp hai lần kẻ kêu ca, không ai muốn đi thêm đoạn đường cùng với kẻ đổ lỗi

Điều 10

Đừng ‘ra trận’ với kẻ khôn lỏi hay tìm cách hơn cho bản thân, chớ nên cải lương mà vì hắn

Điều 11

Người có trí khôn nên dùng vào việc hay, cứ loay hoay với việc dở thì bị vùi dập bởi chúng

Điều 12

Người không giỏi việc thì dùng họ đã là hại, cho họ nghị việc, quản người nữa thì đại hại

Điều 13

Là Hoa sẽ nở, là Họa Mi sẽ hót! Không bào chữa nổi cho lương tri của kẻ ngậm miệng ăn tiền

Điều 14

Kẻ mang học nhiều, ứng xử kiêu bạc, lí luận lắt léo, thân nô tài thì chính là lưu manh trí thức

Điều 15

Bọ Hung còn làm cho phân đỡ thối, là hơn nòi giống của kẻ kiếm sống mà tạo nên thối tha

Điều 16

Chủ Cái Bang còn tư cách hơn ngàn lần kẻ mang danh đại diện cho người nghèo mà lại giàu có

Điều 17

Kẻ không cam kết về những gì sẽ làm, đầu đã sẵn trí trá luồn lách kí sinh vào lỗi của tổ chức

Điều 18

Kẻ hay sa vào tủn mủn và giỏi bao biện, chúng không đáng được kỳ vọng cho sự ủy thác nào cả

Điều 19

Có Danh và Địa vị mà không cống hiến, là đánh cắp của xã hội còn hơn phường trộm cướp

Điều 20

Không hy vọng thấy Công lý ở kẻ chức cao quyền lớn, thì chính nó là kẻ đã thủ tiêu Công lý

Tin liên quan

Hỏi đáp(0 Bình luận)
Gửi bình luận