Mô hình SOSTAC và ứng dụng trong Digital Marketing

Tào Tháo
Viết bằng trải nghiệm
SOSTAC là một mô hình quy trình lập kế hoạch để giúp cấu trúc và quản lý việc thực hiện các kế hoạch. SOSTAC là viết tắt của Situation/Tình huống, Objectives/Mục tiêu và Strategy/Chiến lược, Tactics/Chiến thuật, Action/Hành động và Control/Kiểm soát ban đầu được PR Smith phát triển để lập kế hoạch truyền thông tiếp thị.

SOSTAC® là một mô hình có thể được sử dụng để cấu trúc tất cả các loại kế hoạch từ kinh doanh, đến chiến lược tiếp thị và kế hoạch truyền thông thông qua các kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số. Nó cung cấp cho cả một quá trình để tuân theo để tạo ra một kế hoạch hoặc chiến lược, nhưng cũng có thể được sử dụng để cấu trúc tài liệu chiến lược. Lưu ý rằng mỗi giai đoạn của SOSTAC® được hiển thị trên trang sau không rời rạc, thay vào đó là sự chồng chéo trong từng giai đoạn lập kế hoạch – các giai đoạn trước phải được xem xét lại và tinh chỉnh, như được chỉ ra bởi các mũi tên ngược.

Mô hình SOSTAC ứng dụng phân tích và triển khai dự án Marketing
Mô hình SOSTAC ứng dụng phân tích và triển khai dự án Marketing

Cách sử dụng mô hình SOSTAC

Các yếu tố của kế hoạch SOSTAC để giúp phát triển chiến lược tiếp thị kỹ thuật số là:

Phân tích hiện trạng

 • Đây là bước khởi đầu, và chúng ta có trách nhiệm phân tích tình huống, trả lời được những câu hỏi: “chúng ta đang ở đâu"?

 • Các hoạt động lập kế hoạch liên quan đến giai đoạn này bao gồm thực hiện phân tích thị trường xem xét các khía cạnh khác nhau của môi trường vi mô bao gồm khách hàng, đối thủ cạnh tranh và trung gian hình thành thị trường trực tuyến. Môi trường vĩ mô rộng hơn như được chỉ định bởi bản ghi nhớ PEST cũng có thể được xem xét tại đây. PEST là viết tắt của các yếu tố Chính trị, Kinh tế, Xã hội và Công nghệ.

Mục tiêu

 • Chúng ta phải trả lời được câu hỏi: Chúng ta muốn đạt được điều gì?

 • Mục tiêu có thể được chia thành tầm nhìn rộng và mục tiêu cho chiến lược tiếp thị hoặc tiếp thị kỹ thuật số, với các mục tiêu SMART cụ thể hơn để tăng trưởng doanh số, lợi nhuận và tăng tương tác điểm tiếp cận khách hàng để hỗ trợ điều này.

 • KPI cụ thể có thể được xác định để xem xét hiệu quả ở giai đoạn kiểm soát.

Chiến lược

 • Chúng ta phải trả lời được câu hỏi: Đâu là định hướng đúng đắn chỉ chúng ta đến đích đó

 • Chiến lược tóm tắt cách đạt được các mục tiêu thông qua việc xem xét các lựa chọn và đưa ra quyết định về phân khúc, nhắm mục tiêu và phát triển đề xuất.

Những chiến thuật

 • Chúng ta phải trả lời được những câu hỏi: Để đến đích đó chúng ta cần phải trải qua bao nhiêu bước? cụ thể là những chặng nào?

 • Chiến thuật bao gồm các chi tiết cụ thể của hỗn hợp tiếp thị, quản lý quan hệ khách hàng và tiếp thị các kênh truyền thông.

Hành động

 • Chúng ta phải trả lờ được những câu hỏi? Làm những công việc gì? ai làm? khi nào xong?... để đảm bảo các chiến thuật được hoàn thành và không lệch đích đến

 • Kế hoạch liệt kê tất cả các hoạt động, tài nguyên và ngân sách và nên được trình bày trên dòng thời gian hoặc ở định dạng biểu đồ Gantt.

Kiểm soát

 • Chúng ta phải trả lời câu hỏi:

 • Làm thế nào để nắm được tiến độ?

 • Công cụ gì để quản lý tiến độ thực hiện kế hoạch đưa ra bên trên?

 • Kiểm soát là một quy trình xem xét thường xuyên các bảng điều khiển có chứa KPI được xác định ở giai đoạn thiết lập mục tiêu để kiểm tra chiến lược đang đi đúng hướng để đáp ứng các mục tiêu.

Ứng dụng SOSTAC trong Digital Marketing

Sử dụng mô hình RACE

 • Thường được sử dụng cùng với kế hoạch RACE để tạo các kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số. Trong trường hợp này, bạn phải suy nghĩ cẩn thận về khuôn khổ chính mà bạn sử dụng.

 • Các tùy chọn là: Sử dụng SOSTAC® cho cấu trúc tổng thể cho kế hoạch được chia nhỏ theo các điểm tiếp xúc khách hàng khác nhau – Phạm vi – Tương tác – Chuyển đổi – Tham gia.

 • Các thành viên của chúng tôi đã yêu cầu cấu trúc này và để giúp chúng tôi tạo ra một ma trận cho toàn bộ kế hoạch SOSTAC® với các vấn đề chính cần xem xét cho RACE ở mỗi giai đoạn.

 • Đây là danh sách kiểm tra SOSTAC® và RACE Planning trong bộ công cụ chiến lược của chúng tôi. Ví dụ: ở giai đoạn Thiết lập tình huống và mục tiêu, đánh giá và mục tiêu có thể được xem xét cho từng RACE.

 • Sử dụng cấu trúc Lập kế hoạch RACE cho kế hoạch tổng thể được chia thành một dạng đơn giản của SOSTAC®, cụ thể là : Cơ hội, Chiến lược và hành động được áp dụng trong từng giai đoạn của RACE.

 • Phần kế hoạch ban đầu nên chứa phần chiến lược kỹ thuật số tổng thể ban đầu có thể bao gồm Phân tích tình huống, Mục tiêu và Chiến lược.

Sử dụng mô hình AAARRR

 • Sử dụng mô hình AAARRR để lên kế hoạch cho cả chiến thuật và chiến lược

Tin liên quan

Hỏi đáp(0 Bình luận)
Gửi bình luận